Aby maksymalnie zoptymalizować wydatki na ogrzewanie należy wziąć pod uwagę także rodzaj okien, jakie instalujemy w naszych domach. Współczynnik Uw określający, jak wiele ciepła wydostaje się na zewnątrz budynku powinien być jednym z najważniejszych kryteriów wyboru okna. Im mniejsze Uw, tym lepiej. Jak wybrać właściwe okna? Na co zwrócić uwagę? Ile możemy zaoszczędzić na ciepłych oknach w skali roku?

Co właściwie oznacza współczynnik Uw?

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw), ramy (Uf) lub szyby (Ug) określa, jak wiele ciepła „ucieka” z wnętrza budynku do otoczenia przez powierzchnię okien. Im niższa wartość współczynnika, tym więcej ciepła pozostaje w domu i mniej kosztuje nas ogrzewanie.

Najwyższa dopuszczalna wartość współczynnika Uw w Polsce to 1,1 W/m2K. Warto jednak poprawić ten parametr poprzez wymianę okien na bardziej szczelne – na przykład Winergetic Premium Passive o współczynniku Uw=0,74 w standardzie (możliwe obniżenie do Uw=0,6!) – w ten sposób możliwe jest zredukowanie zużycia energii w domu nawet o 25%, jednocześnie chroniąc środowisko przed nadmierną emisją gazów cieplarnianych. Inne działania mające na celu termomodernizację budynku są w stanie zmniejszyć nasze wydatki na energię o kolejnych 25%!

Czym grozi nieszczelność okien?

Załóżmy, że w tej chwili posiadamy okna o maksymalnej dopuszczalnej wartości współczynnika przenikania ciepła – Uw=1,1 W/m2K. W ciągu miesiąca tracimy około 33 kWh energii tylko przez to, że część ciepła ucieka na zewnątrz. Biorąc pod uwagę fakt, że sezon grzewczy w Polsce trwa około siedmiu miesięcy, daje to straty w wysokości 321 kWh! To mniej więcej tyle, ile zużywa czajnik elektryczny… w ciągu trzech lat.

Przy stale rosnących cenach ogrzewania utrata 321 kWh energii w czasie trwania sezonu grzewczego nie jest czymś pożądanym. Jeśli jednak nasze okna wykazują nieszczelność mechaniczną, straty mogą okazać się nieporównywalnie większe!

Jak zapobiec stratom ciepła?

Wybór właściwych okien znacząco zredukuje straty ciepła, jednak to wciąż nie wszystko, co możemy zrobić. Warto zadbać także o odpowiedni montaż. Okna energooszczędne lub do domów pasywnych montuje się zwykle w warstwie ocieplenia – jest to tzw. ciepły montaż. Śmiało można stwierdzić, że technika montażu jest równie ważna, co wybór odpowiednich okien – jedno bez drugiego nie przyniesie optymalnych rezultatów.

W montażu warstwowym do uszczelnienia okien służą aż trzy warstwy izolacyjne:

  • Zewnętrzna – taśma paroprzepuszczalna
  • Środkowa – pianka poliuretanowa
  • Wewnętrzna – folia paroszczelna

Zastosowanie tych trzech środków energetycznej ostrożności zapewnia niezmienne, wysokie parametry izolacyjne przez wiele lat.

Konkretne korzyści

Czas na przykład konkretnych, finansowych korzyści płynących z zastosowania nowoczesnych, energooszczędnych okien. Dla naszej symulacji przyjęliśmy następujące dane:

  • Model okien: Winergetic Premium Passive
  • Izolacja ścian: dobra (U=0,2 W/m2K)
  • Izolacja dachu: dobra (U=0,15 W/m2K)
  • Orientacyjny koszt ogrzewania: 4000 zł/rok – wartość ta jest uzależniona od rodzaju paliwa, instalacji, powierzchni itp.

Dzięki zastosowaniu okien o lepszym współczynniku przenikalności cieplnej oraz montażowi przeprowadzonemu w warstwie ocieplenia oszczędności mogą sięgać nawet 600 złotych rocznie! Biorąc pod uwagę długoterminowość inwestycji w wysokiej klasy okna, całość może stanowić sporą zmianę dla naszego domowego budżetu.